Obzornik za matematiko in fiziko


Kolofon | Navodila sodelavcem | Cenik | Naročilnica | Arhiv revij: 

Izšla je tretja številka letnika 68

Številka 3, SEPTEMBER 2021, strani 81–120

OMF 68(2021) 3

Vsebina

Članki
Vesti
Nove knjige

Contents

Articles
News
New Books


Cenik: OMF letnik 68 (2021)

letna članarina DMFA Slovenije Pristopi k društvu! 24,00 EUR
letna članarina DMFA Slovenije za druge družinske člane in študente 12,00 EUR
68letna naročnina za ustanove Naročilo revije 30,00 EUR
letna naročnina za tujino 35,00 EUR
posamezna številka revije 4,80 EUR 6,00 EUR
stara številka revije 2,4 EUR 3,00 EUR
SK1stvarno kazalo za letnike 1–15 (1951–1968) 1,00 EUR 1,25 EUR
SK2stvarno in abecedno avtorsko kazalo za letnike 16–30 (1969–1983) 1,00 EUR 1,25 EUR
SK3stvarno in abecedno avtorsko kazalo za letnike 31–50 (1984–2003) 3,19 EUR 3,99 EUR

Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Vse cene vključujejo DDV.


DMFA–založništvo | Naša ponudba in CENIKI | Hitri skok: