Obzornik za matematiko in fiziko

Naročilnica za ustanove


Obzornik za matematiko in fiziko | Kolofon | Navodila sodelavcem | Cenik | Arhiv revij: 
Vabimo vas, da izpolnite spodnji obrazec s svojimi podatki in naročite revijo Obzornik za matematiko in fiziko. Naročilnico nam lahko pošljete po elektronski pošti, jo natisnete in pošljete po telefaksu (01) 4232 460 ali 2517 281 ali pa po pošti na naš naslov DMFA–založništvo, p. p. 2964, 1001 Ljubljana.

Če je prejemnik računa drugačen od prejemnika revije, nam sporočite oba naslova.
Pri izpolnjevanju obrazca raje ne uporabljajte šumnikov, ker imajo nekateri programi težave pri pošiljanju sporočil s šumniki po elektronski pošti!


Z letom  naročamo revijo OBZORNIK ZA MATEMATIKO IN FIZIKO. Naročnina se avtomatično obnavlja do preklica.

Revijo nam pošiljajte na naslov:

Ime in priimek (kontaktne osebe): 
Ustanova: 
Naslov:  Številka: 
Poštna številka:  Pošta: 

Telefon ali naslov elektronske pošte: 

Davčni zavezanec za DDV:  DA  NE       Identifikacijska številka: 

Račun bomo poravnali v zakonitem roku.

Kraj in datum:   Podpis:


         
Z oddano naročilnico dovoljujete, da DMFA–založništvo vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki, in vam ob tem zagotovlja varstvo podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, uporabljeni bodo zgolj za naročilo publikacij pri DMFA–založništvo.


DMFA–založništvo | Naša ponudba in CENIKI | Hitri skok: